CUSSA (Canterbury University Samoan Students’ Association)

O le ala i le pule, o le tautua (The pathway to authority is through service)